باید در این عصر ارتباطی ورودی های ذهنت را کنترل کنی. دست خودت باشد چه چیز بیاید و چه چیز برود و الا نتیجه اش میشود سر در گمی ، اتلاف وقت ، و یک حس ناگوار عقب ماندگی. میخواهد ورودی ارتباطی ذهن تو کتاب باشد ، صوت دیگران باشد ، سایت های اینترنتی باشد ، شبکه های اجتماعی باشد ؛ روزنامه و مجله باشد، و همه و همه اینها باید کنترل بشوند.
#بایگانی