مجلس سنا

۲ مطلب با موضوع «کوتاه نوشت» ثبت شده است

کوتاه نوشت (برای مشاهده به صفحه مجلس سنا مراجعه کنید)

کوتاه نوشت (برای مشاهده به صفحه مجلس سنا مراجعه کنید)
فهمی از صداقت کشف کرده‌ام که پای‌بندی به آن استخوان‌ذوب‌کن است. نعمتی‌ست خود. گام زدن برای شکرش چهارصد برابر(طبق نرخ صرافی جناب ابوالقاسم خان فردوسی) سخت تر.
لینک ثابت ۱۲ مرداد ۹۶

کوتاه نوشت (برای مشاهده به صفحه مجلس سنا مراجعه کنید)

کوتاه نوشت (برای مشاهده به صفحه مجلس سنا مراجعه کنید)

...
گر ببرد ور بدهد دست دوست
ور بِبَرد ور بنهد مُلک اوست

آنچه خدا خواست همان می‌شود
وانچه دلت خواست نه آن می‌شود# میخوانم رحمةً ، با تاکید روی تنوین
# و هیئ لنا ...
لینک ثابت ۰۸ آذر ۹۴