مجلس سنا

پایان

به اطلاع مومنین و مومنات میرسانم که این مجال زین پس هیچ‌گاه به‌روز نخواهد شد، بدیلی نخواهد داشت و احتمالا بعد از مدتی قابل دسترسی نخواهد بود. محتاج بهترین دعاهای عزیزان.


کوته نکنم ز دامنت دست

ور خود بزنی به تیغ تیزم


بعد از تو ملاذ و ملجائی نیست

هم در تو گریزم ار گریزم

لینک ثابت ۲۷ تیر ۹۸

کوتاه نوشت (برای مشاهده به صفحه مجلس سنا مراجعه کنید)

کوتاه نوشت (برای مشاهده به صفحه مجلس سنا مراجعه کنید)
از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن ...
برادرِ جانم، چون لحظات مان به طاعت و توکل بگذرد، نه خوفی داریم و نه حزنی.
ره طولانی و مسیر صعب است. بعَونِه.
تولدت مبارک.
لینک ثابت ۲۴ فروردين ۹۷

کوتاه نوشت (برای مشاهده به صفحه مجلس سنا مراجعه کنید)

کوتاه نوشت (برای مشاهده به صفحه مجلس سنا مراجعه کنید)

زنگ زده، دوبار. زنگ می‌زنم. می‌گوید دوشنبه، مشهد. دل‌م می‌ریزد. زیارت حضرت رضا، قبل از محرم، احتمالا به تناسب تولدهای‌مان. عجب هدیه‌ای پیش آورده. می‌گویم نمی‌توانم، خداحافظی می‌کنم. بغض‌م می‌گیرد، نمیدانم کی قرار است خدا نعمت برادر بزرگتری چون او را از من بگیرد. کاش می‌شد بگویم چه ها از #سجاد آموخته‌ام. گوهری‌ست برای‌م، خدا حفظ‌ش کند.

لینک ثابت ۲۵ شهریور ۹۶

کوتاه نوشت (برای مشاهده به صفحه مجلس سنا مراجعه کنید)

کوتاه نوشت (برای مشاهده به صفحه مجلس سنا مراجعه کنید)
فهمی از صداقت کشف کرده‌ام که پای‌بندی به آن استخوان‌ذوب‌کن است. نعمتی‌ست خود. گام زدن برای شکرش چهارصد برابر(طبق نرخ صرافی جناب ابوالقاسم خان فردوسی) سخت تر.
لینک ثابت ۱۲ مرداد ۹۶

کوتاه نوشت (برای مشاهده به صفحه مجلس سنا مراجعه کنید)

کوتاه نوشت (برای مشاهده به صفحه مجلس سنا مراجعه کنید)

...
گر ببرد ور بدهد دست دوست
ور بِبَرد ور بنهد مُلک اوست

آنچه خدا خواست همان می‌شود
وانچه دلت خواست نه آن می‌شود# میخوانم رحمةً ، با تاکید روی تنوین
# و هیئ لنا ...
لینک ثابت ۰۸ آذر ۹۴

احوالات

احوالات


ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن همی‌خواند صاحب دلی برو بگذشت گفت ترا مشاهره چندست؟ گفت هیچ. گفت پس این زحمت خود چندین چرا همی‌دهی؟ گفت از بهر خدای می‌خوانم. گفت از بهر خدای مخوان.

اگر تو قرآن بدین نمط خوانی

ببری رونق مسلمانی1


1 : سعدی علیه الرحمه

#مجلس_سنا

لینک ثابت ۲۲ آبان ۹۴