پیشنهاد میکنم در این مدت از مطالب این دو وبلاگ نوپا (ابته بهتر است بگویم مجدد احیا شده) استفاده کنید.

از دیار حبیب
ترنج

پ ن : نوشتم که مشمول حق الناس نشوم و وقتتان و هزینه های دیگرتان پای چک کردن مدام اینجا تلف نشود.
پ ن 2 : مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ

پ ن 3 : شاید برای همیشه شاید هم نه. برای نوشتن باید حجت داشت. آن موقع که شروع کردم حجت داشتم الآن نه.
پ ن 4 : قرار بود این را بزنم تا مراجعه کمتر شود اما انگار "پ ن" ها نمی گذارند.
پ ن 5 : یا علی مددی